Naše služby

KONZULTACE

Poradenství, Školení

IMPLEMENTACE GDPR

GDPR Management

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OÚ

Řízení agendy GDPR Managementu"

Balíčky služeb 

Cena je vždy individuální, je tvořena na základě zjištění aktuální připravenosti společnosti, počtu zaměstnanců a odvětví, ve kterém společnost primárně podniká 

1.  Konzultace

 • Základní objasnění pojmů a povinností plynoucí z GDPR

zdarma

2.  Poradenství

 • Tuto službu je vhodné využít, pakliže klient shledá (zpravidla po úvodní analýze), že je schopen úplně nebo částečně realizovat zavádění Nařízení vlastními prostředky. 
 • Poskytování metodické pomoci při zavádění GDPR do společnosti vlastními prostředky

individuální 

3.  Analýza požadavků a plán aktivit

 • Identifikace relevantních požadavků v prostředí klienta dle nařízení GDPR
 • Návrh plánu aktivit a činností vedoucí k dosažení souladu s GDPR
 • GDPR Management* -  Intro

individuální

4.  Datová a procesní "inventura" v prostředí zákazníka

 • Identifikace a analýza rozsahu aktuálně zpracovávaných osobních údajů a procesů v prostředí klienta
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
 • Posouzení připravenosti na GDPR 
 • Návrh GDPR Managementu*

individuální

5.  Organizační, metodická a technická opatření


 • Návrh změn procesů pro pořizování, změny, odstraňování a přenos osobních údajů
 • Návrh procesů pro identifikaci a hlášení incidentů bezpečnosti osobních údajů dozorovému orgánu
 • Návrh interních předpisů a metodických pokynů pro zpracování osobních údajů
 • Návrh technických opatření v souladu s GDPR 
 • Analýza rizik 
 • Jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů

individuální 

6.  Změny smluv a právních ujednání

 • Souhlasy subjektů se zpracováním osobních údajů 
 • Zaměstnanecké smlouvy
 • Smlouvy se zpracovateli osobních údajů 
 • Smlouvy s dodavateli 
 • Smlouvy se servisními organizacemi apod.

individuální

7.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Externí služba

 • Monitorování souladu zpracování údajů s GDPR
 • Zvyšování odborné přípravy pracovníků zapojených do zpracování údajů 
 • Provádění interních auditů 
 • Řízení agendy GDPR Managementu*
 • Spolupráce s dozorovým úřadem

individuální 

8. Školení GDPR pro top management a majitele firem


 • Úvod do problematiky ochrany osobních údajů dle GDPR
 • Povinnosti správců a zpracovatelů dat
 • GDPR Management* aneb jak dosáhnout souladu s nařízením a minimalizovat riziko sankcí 

Individuální

9. Školení GDPR pro zaměstnance


 • Osobní údaje a jejich zpracování
 • Role správce a zpracovatele osobních údajů 
 • Povinnosti a požadavky zpracování osobních údajů
 • Práva subjektu údajů

 • DPO - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Individuální

* GDPR Management - komplexní mechanismus umožňující našim zákazníkům trvalý soulad s nařízením GDPR

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA BALÍČKU SLUŽEB