Sedm zásad GDPR

17.05.2017

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem každého občana EU. Nařízení GDPR přináší sedm zásad, jak přistupovat ke zpracování osobních údajů a v tomto blogu se s nimi postupně seznámíme.


Rychlý technologický rozvoj a globalizace s sebou přinesly nové výzvy pro oblast ochrany osobních údajů. Rozsah shromažďování a sdílení osobních údajů významně vzrostl. Technologie umožňují jak soukromým společnostem, tak orgánům veřejné moci využívat při provádění jejich činností osobní údaje v nebývalém rozsahu. 

Fyzické osoby stále častěji své osobní údaje zveřejňují, a to i v globálním měřítku. Technologie změnily ekonomiku i společenský život a měly by dále usnadňovat volný pohyb osobních údajů v rámci Unie a předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů. 

V této souvislosti přináší nařízení GDPR následujících sedm zásad zpracování osobních údajů. 

Jsou to:

  1. ZÁKONNOST
  2. OMEZENÍ ÚČELEM
  3. MINIMALIZACE ÚDAJŮ
  4. PŘESNOST
  5. KOREKTNOST A TRANSPARENTNOST
  6. INTEGRITA A DŮVĚRNOST
  7. ODPOVĚDNOST

Další články budou věnovány blížšímu seznámení s jednotlivými principy


Předchozí: Klíčové požadavky GDPR                                 Další: 1. Zákonnost