1.2 Plnění či uzavření smlouvy

26.05.2017

Aby bylo zpracování osobních údajů zákonné, měly by být osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo s ohledem na nějaký jiný legitimní základ stanovený právními předpisy.

 

Legitimním základem je samozřejmě považována i nezbytnost plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (klient), nebo za účelem přijetí opatření na žádost klienta před uzavřením smlouvy. 

Zpracování je zákonné pouze pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. 

Značná část zpracování osobních údajů při poskytování služeb se realizuje na tomto právním základě.

Příklady:

  • dodávky zásilek, služeb
  • fakturace
  • komunikace s klientem

ale:

  • na zpracování při uzavírání smlouvy se vztahuje pouze pokud uzavření inicioval klient
  • nepokrývá marketing a vyhledávání potencionálních klientů
  • titul zaniká s ukončením smlouvy

Musím po ukončení smlouvy všechny údaje smazat?

Ne nutně, pro některé údaje můžete mít další právní základ pro pokračování ve zpracování např.:

  • Plnění právní povinnosti
  • Oprávněný zájem

Další právní základ ovšem nemusí pokrývat všechny údaje, to znamená že nepokryté údaje právním základem MUSÍ BÝT SMAZÁNY!

Pro tento právní základ souhlas není potřeba


Předchozí: 1.1 Souhlas                                 Další: 1.3 Splnění právní povinnosti