Na koho se GDPR vztahuje a na koho ne?

03.04.2017

GDPR platí nejen pro subjekty se sídlem v EU, ale bude platit také pro organizace se sídlem mimo EU v případě, ... 

že nabízejí zboží nebo služby, nebo sledují chování subjektů údajů v EU. Vztahuje na všechny společnosti zpracovávající a skladující osobní údaje subjektů údajů s bydlištěm v Evropské unii, bez ohledu na umístění společnosti.

GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů při  

  • prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů
  • výkonu trestů
  • ochraně před hrozbami pro veřejnou bezpečnost

Tyto oblasti jsou upraveny směrnicí EU 2016/680. V tomto případě je ovšem nutná implementace do vnitrostátního zákona, kterým se bude zpracování řídit.