Kdy vchází GDPR v platnost?

25.03.2017

Po čtyřech letech příprav a diskusí bylo GDPR schváleno Parlamentem EU dne 14. dubna 2016. Vstoupilo v platnost 20 dnů po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a ...

bude přímo uplatněno ve všech členských státech dva roky po tomto datu, tedy 25. května 2018. Po tomto termínu budou organizacím v případě nesouladu s tímto nařízením vystaveny vysoké pokuty.

Obecné nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) nahrazuje směrnici 95/46/EC o ochraně osobních údajů. Toto nařízení je navrženo tak, aby harmonizovalo zákony o ochraně osobních údajů v celé Evropě s cílem chránit a posílit ochranu soukromých údajů všech občanů EU a změnit přístup, jakým společnosti v celé EU přistupují k osobním údajům.