GDPR BLOG
Články věnované problematice GDPR

Po čtyřech letech příprav a diskusí bylo GDPR schváleno Parlamentem EU dne 14. dubna 2016. Vstoupilo v platnost 20 dnů po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a ...