GDPR BLOG
Články věnované problematice GDPR

Do účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (Nařízení) zbývá necelý rok času a z reformy ochrany osobních údajů se stává velice diskutované téma soukromého i veřejného sektoru České republiky. Důvodem velkého zájmu o Nařízení je především velké množství změn v povinnostech správců i zpracovatelů osobních údajů, které Nařízení přináší, a...

Oprávněné zájmy správce, včetně správce, jemuž mohou být osobní údaje poskytnuty, se mohou stát právním základem zpracování za předpokladu, že nepřevažují zájmy subjektu údajů.

V celé Evropské Unii je třeba zajistit uplatňování pravidel ochrany v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud jde o zpracování osobních údajů z důvodu splnění právní povinnosti, provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, mají členské státy možnost využívat vnitrostátní legislativní...

Aby bylo zpracování osobních údajů zákonné, měly by být osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo s ohledem na nějaký jiný legitimní základ stanovený právními předpisy.

1.1 Souhlas

23.05.2017

Souhlas subjektu údajů musí být dán jednoznačným potvrzením, souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů (dále jen klient) dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů a to v podobě písemného prohlášení, i učiněného elektronicky,...

1. Zákonnost

18.05.2017

Subjekt údajů (klient) by měl mít právo na přístup ke shromážděným osobním údajům, které se ho týkají a měl by moci toto právo snadno a v přiměřených odstupech uplatňovat, aby byl o jejich zpracování informován a mohl si ověřit jeho zákonnost.

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem každého občana EU. Nařízení GDPR přináší sedm zásad, jak přistupovat ke zpracování osobních údajů a v tomto blogu se s nimi postupně seznámíme.

Nařízení GDPR, stejně jako tento blog, pracuje s celou řadou pojmů. Pakliže vás zajímá které že to jsou a jaký mají význam, jistě uvítáte následující článek.