DPO4U.cz
Váš partner v oblasti bezpečnosti informací - GDPR, ISMS

Co je GDPR a co přináší?

General Data Protection Regulation


GDPR je přímo aplikovatelné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, které stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním a volného pohybu osobních údajů pro celou Evropu. Výjimky ze zpracování OÚ, na které se nařízení GDPR nevztahuje, upravuje zvláštní směrnice 2016/680.

Pověřenec pro Ochranu OÚ

Data Protection Officer 

Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů je zaměstnanec, či EXTERNÍ poskytovatel služby, který dohlíží na dodržování ochrany osobních údajů v souladu s nařízením GDPR, poskytuje informace a poradenství správcům, zpracovatelům a zaměstnancům, kteří zpracovávájí osobní údaje a spolupracuje dozorovým úřadem ÚOOÚ.

Proč se GDPR zabývat?

Hrozba vysokých sankcí

Organizace, které nebudou v souladu s tímto nařízením budou čelit vysokým sankcím!

▪  Sankce až 20 miliónů € nebo 

▪  4% z celosvětového obratu skupiny

▪  Trestní odpovědnost právnických osob

▪  Datum účinnosti  25.5.2018

Naše služby

Nabízíme

KONZULTACE v oblasti GDPR 

IMPLEMENTACI GDPR ve vašem podniku

EXTERNÍ Pověřenec pro Ochranu Os. Údajů